Stamboom van de familie In 't Zand(t)

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 11 van 11

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 2007 de Vreede, Gerardus Antoine (I4040)
 
2 begraafplaats "Tussen de Bergen" Roermond Hüsgen, Mathias Joseph (I11816)
 
3 geboren in ziekenhuis in 't Zandt, Tara Lucy Nora (I4122)
 
4 Geneesheer/directeur Ziekenhuis Kerkrade Willemse, Adriaan Hendrik Maria (I10262)
 
5 kreeg hartstilstand na hockeywedstrijd Tax, Hendrikus Johannes Hubertus Maria (I4200)
 
6 noodlottig ongeval Tax, Hubertus Josephus Gerardus (I11794)
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F2)
 
8 RK kerkhof St.Jorislaan Eindhoven Hüsgen, Marie Louise (I07598)
 
9 Uit de Venloose Krant 2 maart 1895

Dinsdag morgen werd tusschen Meerloo en het station Tienraai op den weg vermoord gevonden Maria Lichtenfeld , die zich Maandag-morgen naar Meerloo had begeven om hare zuster te bezoeken en die nog denzelfden avond naarVenloo in haren dienst bij den ritmeester jHr. M. zoude terugkeeren. Het lijk lag met het gezicht in de handen voorover op den weg.
De verslagene was geboren te Lottum en had gedurende ongeveer twee jaren verkeering met den wachtmeester der huzaren Sjoerd Jorna, een Leeuwardenaar en alhier in garnizoen, welke verkeering in den laasten tijd naar het schijnt , nog al eens aanleiding gaf tot minder gewenste verhoudingen.
Het vermoeden viel dadelijk op den wachtmeester, die door de politie werd opgespoord en werd aangetroffen in de herberg van Holtackers aan de Veldenseweg, alwaar hij door de Marechaussees werd aangehouden en naar Venloo gebracht.
Vergezeld van de justitie te Roermond,woensdag in tegenwoordigheid van het lijk te Meerloo gebracht, bleef de onderofficier eerst halsstarrig ontkennen en noemde zelfs den moord op zijne beminde gepleegd, afschuwelijk. Later bekende hij evenwel de misdaad te hebben gepleegd.
De dokters Paulussen en Hafmans hebben de sectie op het lijk gedaan en geconstateerd, dat een kogel in het achterhoofd is binnengedrongen en het hoofd heeft doorboord.
De wachtmeester was Maandag als commandant der politiewacht gedeserteerd en had zich naar Meerloo begeven. Hij had , daar zijn eigen revolver in reparatie was, de kist van een kameraad opengebroken en daaruit diens revolver ontvreemd met de patronen. Deze revolver werd niet ver van het lijk gevonden.
Woensdag nacht trachtte de dader de hand aan zijn leven te slaan.
Donderdag morgen is hij naar s'Bosch overgebracht om voor de krijgsraad terecht te staan wegens moord, diefstal en dessertie van zijn post als commandant der politiewacht.
(noot) waarschijnlijk heeft de verslaggever de naam verwisseld want Gertruda is op die datum in Meelo overleden, haar zuster Maria woonde in Meerlo) 
Lichteveld, Gertruda Catharina (I06268)
 
10 Zelfmoord voor de trein gesprongen de Lange, Johannes Hendrikus (I10280)
 
11 zwarten hake ! Haaken, Henricus (I12998)